Reklamacje dotyczące opłat dodatkowych - najczęściej zadawane pytania

Jak wnieść reklamację?

Reklamację należy wnieść w formie pisemnej. Reklamacje dotyczące opłat dodatkowych przyjmowane są wyłącznie w formie e-maila pod adresem wezwania@apcoa.pl, a w razie braku możliwości napisania e-maila – pocztą na adres: APCOA Parking Polska Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00- 124 Warszawa. Nie przyjmujemy zgłoszeń reklamacyjnych telefonicznie.

Ile mam czasu na zgłoszenie reklamacji?

Korzystający z parkingu kwestionujący zasadność wystawienia wezwania może wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania. Reklamację złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Ile czasu muszę czekać na odpowiedź reklamacyjną?

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni.

Czy w sytuacji, w której składam reklamację muszę uiścić w ciągu 7 dni opłatę dodatkową?

Nie. Po wniesieniu reklamacji należy wstrzymać się z uiszczeniem opłaty dodatkowej do dnia uzyskania odpowiedzi reklamacyjnej. W razie uznania reklamacji opłata dodatkowa jest anulowana. W przypadku decyzji odmownej klient zostaje o tym fakcie poinformowany mailowo lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (w przypadku korespondencji pocztowej) i jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni liczonych od dnia uzyskania odpowiedzi reklamacyjnej.

Jakie informacje powinna zawierać reklamacja?

Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: data wystawienia wezwania, numer wezwania, numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz krótki opis powodu składania reklamacji.

Jak mam postąpić w sytuacji, w której bilet parkingowy został zakupiony, jednak nie został prawidłowo umieszczony pod przednią szybą pojazdu i tym samym był niewidoczny dla kontrolera?

Należy okazać bilet parkingowy jako załącznik do reklamacji (skan/zdjęcie/ksero), pod warunkiem, że był on ważny w czasie wystawienie wezwania.

Co mam zrobić, kiedy druk wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej zostanie zagubiony?

Jeżeli druk wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej zostanie zagubiony, opłatę należy wnieść na poniższy numer konta, w tytule przelewu podając numer rejestracyjny pojazdu: MBANK 12 11 40 10 10 0000 54 28 0000 10 04