ODWOŁANIA DOTYCZĄCE OPŁAT DODATKOWYCH

Korzystający z parkingu kwestionujący zasadność wystawienia wezwania może w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania wnieść odwołanie. Odwołania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Odwołania dotyczące opłat dodatkowych przyjmowane są wyłącznie w formie e-maila pod adresem wezwania[at]apcoa.pl, a w razie braku możliwości napisania e-maila – pocztą na adres: APCOA Parking Polska Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

Po wniesieniu odwołania należy wstrzymać się z uiszczeniem opłaty dodatkowej do dnia uzyskania odpowiedzi. W razie uznania odwołania opłata dodatkowa jest anulowana. W przypadku decyzji odmownej klient zostaje o tym fakcie poinformowany mailowo lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (w przypadku korespondencji pocztowej) i jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni liczonych od dnia uzyskania odpowiedzi.

Odwołanie powinno zawierać następujące informacje: data wystawienia wezwania, numer wezwania, numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz krótki opis powodu składania odwołania.

Informacje w sprawie wezwań do zapłaty udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -16.00 pod numerem telefonu:

+48 22/ 354 83 80 wew. 1

Nie przyjmujemy odwołań w formie telefonicznej.

Jeżeli druk wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej zostanie zagubiony, opłatę należy wnieść na poniższy numer konta, w tytule przelewu podając numer rejestracyjny pojazdu:

MBANK 12 11 40 10 10 0000 54 28 0000 10 04