Pliki cookie

Do poprawy funkcjonalności naszej witryny i ułatwienia użytkownikom jej obsługi używamy tak zwanych plików cookie. Pliki cookie mogą być zapisywane na komputerze użytkownika odwiedzającego naszą witrynę. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zapisywanie plików cookie na swoim komputerze, co jednak ogranicza możliwości korzystania z naszej witryny. Aby zablokować zapisywanie plików cookie, należy dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki.

Gromadzenie danych w związku z korzystaniem z usługi Google Analytics

W naszej witrynie korzystamy z Google Analytics, czyli usługi analityki internetowej. Zarówno serwis Google, jak i Google Analytics używają tak zwanych plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, dzięki którym możemy analizować, w jaki sposób korzysta on z witryny. W ramach usługi Google Analytics gromadzone są informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki, adresu IP, poprzednio odwiedzonej witryny (adresu URL witryny odsyłającej), a także daty i godziny odwiedzin. Wygenerowane w tym pliku tekstowym informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszej witryny są przesyłane na serwer firmy Google w USA, na którym są też przechowywane. Firma Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania z naszej witryny przez użytkownika, przygotowywania raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryn, a także świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i internetu. Firma Google przekazuje te informacje podmiotom trzecim, jeśli jest to nakazane przez prawo lub jeśli podmioty trzecie przetwarzają takie dane w imieniu firmy Google. Takie ich wykorzystywanie odbywa się w sposób anonimowy i z wykorzystaniem pseudonimów.

Więcej informacji na ten temat udziela firma Google: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

Gromadzenie i zapisywanie danych dotyczących użycia

Dane w rodzaju daty i godziny uzyskania dostępu do witryny, adresu strony, z której użytkownik przeszedł do naszej witryny itp. są przez nas gromadzone i przechowywane w celu optymalizowania naszej witryny. Proces ten odbywa się w sposób anonimowy oraz bez indywidualnego identyfikowania użytkownika serwisu. Tworzone są także opatrzone pseudonimami profile użytkowników. Również w tym zakresie brak jest powiązania między osobą, której przypisano dany pseudonim, a zgromadzonymi danymi dotyczącymi użycia. Do gromadzenia i przechowywania danych dotyczących użycia także wykorzystujemy pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika w celu przechowywania informacji statystycznych, dotyczących na przykład systemu operacyjnego, oprogramowania do wyświetlania stron internetowych (przeglądarki), adresu IP, wcześniej odwiedzonej witryny (adresu URL witryny odsyłającej), a także godziny odwiedzin. Dane te są przez nas gromadzone wyłącznie w celach statystycznych oraz z myślą o ulepszaniu naszej witryny i poprawianiu atrakcyjności naszego wizerunku w internecie. Dane te są gromadzone i zapisywane wyłącznie w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Nie ma możliwości ich indywidualnego powiązania z konkretnym użytkownikiem.

Przekazywanie danych

Dane osobowe użytkownika gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy wyłącznie w celu, na który użytkownik wyraził zgodę. Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, jeśli nie jest to konieczne do świadczenia usługi lub wykonania umowy. Dane użytkownika będą przez nas przekazywane jedynie organom i władzom publicznym uprawnionym do uzyskiwania do nich dostępu oraz w ramach ciążącego na nas na mocy przepisów prawa obowiązku ich ujawnienia lub zobowiązania do ich ujawnienia na mocy orzeczenia sądowego.
W naszej firmie bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych. Na naszych pracownikach i podwykonawcach ciąży obowiązek zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych.

Prawo do uzyskania informacji oraz cofnięcia zgody

Użytkownik może bezpłatnie, w dowolnej chwili oraz bez podawania przyczyny uzyskać zapisane przez nas dane na jego temat. Użytkownik może w dowolnej chwil zablokować, poprawić lub usunąć wszelkie zapisane przez nas dane na jego temat. Użytkownik może także w dowolnej chwili oraz bez podawania przyczyny cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych na jego temat. W tym celu należy przejść na stronę „Nota prawna” i napisać na wskazany adres lub zadzwonić na podany numer. Zawsze chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące ochrony danych oraz przetwarzania danych osobowych.
Proszę pamiętać, że zasady dotyczące ochrony danych oraz ich przetwarzania, na przykład określone przez firmę Google, mogą podlegać ciągłym zmianom. W związku z tym zalecane i niezbędne jest zapoznawanie się ze zmianami przepisów prawa oraz zasad przyjmowanych przez poszczególne przedsiębiorstwa, np. firmę Google.

Newsletter

Jeśli użytkownik chce zamówić nasz newsletter, potrzebujemy potwierdzenia, że jest on rzeczywiście właścicielem podanego konta e-mail i że wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera, a także podania adresu e-mail. Dane te są gromadzone wyłącznie w celu przesyłania użytkownikowi newslettera oraz potwierdzenia, że jesteśmy uprawnieni do jego przesyłania. Dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera i cofnąć zgodę na przechowywanie przez nas jego adresu e-mail.