Grupa APCOA Parking odnotowała dodatni wynik na działalności za pierwsze dziewięć miesięcy 2015 r.

/aktualnosci/ostatnie-aktualnosci/artykul/grupa-apcoa-parking-odnotowala-dodatni-wynik-na-dzialalnosci-za-pierwsze-dziewiec-miesiecy-2015-r/

Stuttgart, 18 grudnia 2015 r. – Grupa APCOA Parking , wiodąca w Europie firma zajmująca się zarządzaniem parkingami, nadal odnotowuje pozytywne wyniki w 3 kwartale 2015 r.

 

"

  • Obroty Grupy sięgnęły 494,6 mln euro (poprzedni rok: 492,0 mln euro)
  • Zysk EBITDA wzrósł do 37,7 mln euro (poprzedni rok: 35,0 mln euro)
  • Zysk EBIT wzrósł do 15 mln euro (poprzedni rok: -7,2 mln euro)
  • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej zwiększyły się ponad dwukrotnie do 22,7 mln euro (poprzedni rok: 9,6 mln euro)
  • Strategia 2020 wprowadzona pomyślnie
  • Program poprawy efektywności napędza wzrost marży
  • APCOA promuje cyfryzację parkingu

Stuttgart, 18 grudnia 2015 r. – Grupa APCOA PARKING, wiodąca w Europie firma zajmująca się zarządzaniem parkingami, nadal odnotowuje pozytywne wyniki w 3 kwartale 2015 r. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2015 firma osiągnęła w Europie skonsolidowane obroty w wysokości 494,6 mln euro (poprzedni rok: 492,0 mln euro). Z tytułu dostaw usług parkingowych dla kontrahentów zewnętrznych Grupa uzyskała dodatkowe przychody zewnętrzne w wysokości 196,4 mln euro, które nie zostały uwzględnione w danych Grupy dotyczących sprzedaży. Łączne obroty grupy za pierwsze trzy kwartały roku obrotowego wyniosły 691,0 mln euro (poprzedni rok: 724,2 mln euro). Zysk EBITDA grupy (zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji) wzrósł do 37,7 mln euro (poprzedni rok: 35,0 mln euro) w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku obrotowego, co oznacza wzrost o 7,7% w porównaniu do roku poprzedniego. Marża zysku EBITDA firmy wzrosła do 7,6% (poprzedni rok: 7.1%). Zysk EBIT (zysk przed odliczeniem odsetek i podatku) osiągnął poziom 15,0 mln euro (poprzedni rok: -7,2 mln euro). Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej zwiększyły się ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, do 22,7 mln euro (poprzedni rok: 9,6 mln euro). „Energia, jaką poświęciliśmy w ostatnich miesiącach na rozwój naszej działalności i podniesienie naszej efektywności zaczyna się przynosić korzyści” powiedział Ralf Bender, Prezes Grupy APCOA PARKING. Wraz z końcem roku obrotowego APCOA wprowadziła nową strategię 2020, mającą na celu przyspieszenie wzrostu firmy. APCOA planuje zrealizować swoje ambitne cele poprzez inwestowanie w cyfryzację, rozwój nowych kierunków działalności, jak również zewnętrzną ekspansję w wyniku przejęć. Ponadto firma wdrożyła program poprawy efektywności, który już przyniósł pozytywne wyniki.

Wzrost obrotów w całej EuropieAPCOA osiągnęła wzrost na prawie wszystkich rynkach w Europie, na których jest obecna. Największy wzrost odnotowano w regionie Europy Południowej (Włochy, Hiszpania i Polska). Natomiast obroty wzrosły średnio o 6,3% do 39,0 mln euro (poprzedni rok: 36,7 mln euro) w porównaniu z rokiem poprzednim, zysk EBITDA wzrósł o 17,7% do 5,3 mln euro (poprzedni rok: 4,5 mln euro). W regionie Europy Środkowej (Niemcy, Austria, Belgia, Holandia i Szwajcaria) APCOA osiągnęła łączne przychody w wysokości 169,6 mln euro (poprzedni rok: 162,8 mln euro) co stanowi wzrost o 4,1% w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk EBITDA wzrósł o 18,1% do 19,6 mln euro (poprzedni rok: 16,6 mln euro). Obroty w wysokości 198,3 mln euro w regionie Europy Północnej (Dania, Szwecja i Norwegia) utrzymały się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim (poprzedni rok: 200,1 mln euro) chociaż zysk EBITDA dla regionu wzrósł o 7,7% do 15,3 mln euro (poprzedni rok: 14,2 mln euro). „Kroki, jakie podjęliśmy w celu poprawy wykorzystania przestrzeni w naszych obiektach parkingowych, w połączeniu z naszym programem poprawy dochodów, doprowadziły do ogólnego podniesienia wyników” powiedział Bender.

Dalszy rozwój monitoringu przestrzeni parkingowejFirmie udało się pozyskać nowe zlecenia zarówno na zarządzanie parkingami, jak i monitorowanie przestrzeni parkingowej. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku APCOA wygrała kontrakty na łącznie 498 nowych placówek w całej Europie. Dział Parkowania i Kontroli wykazał się szczególnie dużą dynamiką, pozyskując nowe kontrakty w 70 różnych lokalizacjach. „Jesteśmy świadkami znacznego wzrostu popytu w tym sektorze”, zauważył Bender. „Coraz więcej firm handlu detalicznego i właścicieli prywatnych nieruchomości chce mieć pewność, że ich parkingi są łatwo dostępne dla ich klientów, a nie zajęte przez nieupoważnione osoby.”

Cyfryzacja obiektów parkingowych zwiększa zadowolenie klientów i podnosi rentownośćW PARKWAY APCOA zaprezentowała cyfrowe rozwiązanie zwiększające zadowolenie klientów z parkowania i podnoszące rentowność obiektów parkingowych. Koncepcja nowej usługi oparta jest na platformie online z chipami RFID, które pozwalają kierowcom na bezdotykowy dostęp do parkingów. Płatności dokonywane są w formie elektronicznej, za pomocą karty kredytowej lub faktury. Platforma jest otwarta na partnerstwo z innymi operatorami obiektów parkingowych - publicznymi lub prywatnymi. „Chcemy nawiązać współpracę z właścicielami nieruchomości, władzami samorządowymi i operatorami parkingów, aby oferować naszym klientom możliwie największy wybór miejsc parkingowych oraz najwyższy poziom wygody i komfortu”, powiedział Bender. Pierwsze projekty pilotażowe są już realizowane w południowych Niemczech. W Mediolanie i Bolonii we Włoszech rozwijana jest tzw. usługa telepass. Transponder, wykorzystywany już przez kierowców przy opłacaniu za przejazd autostradą, umożliwia bezdotykowy i bezgotówkowy dostęp do korzystania z parkingów. System ten stanowi wkład APCOA w cyfryzację branży i oferuje kierowcom szybsze, łatwiejsze i bardziej wygodne parkowanie niż kiedykolwiek.

Perspektywy na przyszłośćRalf Bender pozytywnie ocenia działalność firmy w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku obrotowego: „Nasze dane finansowe i dotyczące działalności operacyjnej są coraz lepsze w kolejnych miesiącach roku. Spodziewamy się, że do końca roku osiągniemy wszystkie z naszych celów dotyczących przychodów i rentowności.”

Wróć
 
 

Wszystkie nasze parkingi pozostają otwarte dla naszych klientów! Dostęp zbliżeniowy i automatyczne płatności elektroniczne są zapewniane w większości naszych lokalizacji za pośrednictwem naszej bezpłatnej aplikacji APCOA FLOW - nie trzeba wyciągać biletu ani płacić gotówką w automacie płatniczym.