Szanowni Państwo,

Państwa REKLAMACJE, dotyczące otrzymanego wezwania, wysyłane pod adres parkingi@apcoa.pl NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Reklamacje można składać pod adresem:

https://reklamacje.apcoapolska.pl/

oraz listownie na adres APCOA Parking Polska Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

Z góry dziękujemy za współpracę.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT DODATKOWYCH

Korzystający z parkingu kwestionujący zasadność wystawienia wezwania może w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania wnieść reklamację. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Reklamacje dotyczące opłat dodatkowych przyjmowane są poprzez formularz reklamacyjny pod adresem:
https://reklamacje.apcoapolska.pl/ lub listownie na adres: APCOA Parking Polska Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

Po wniesieniu reklamacji należy wstrzymać się z uiszczeniem Opłaty Dodatkowej do dnia uzyskania odpowiedzi. W razie uznania reklamacji, Opłata Dodatkowa jest anulowana. W przypadku decyzji odmownej Klient zostaje o tym fakcie poinformowany mailowo lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (w przypadku korespondencji pocztowej) i jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty Dodatkowej w ciągu 7 dni liczonych od dnia uzyskania odpowiedzi.

Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: numer wezwania, data wystawienia wezwania, numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko, adres zamieszkania, załączniki oraz krótki opis powodu składania reklamacji.

Informacje w sprawie wezwań do zapłaty udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -16.00 pod numerem telefonu:

+48 22/ 300 12 31


Jednocześnie informujemy, iż Państwa reklamacje nie mogą być składane osobiście w siedzibie firmy ani drogą telefoniczną.

 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE OPŁATY DODATKOWEJ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Jak wnieść reklamacje?

Reklamacje  dotyczące wystawionych wezwań przyjmowane są poprzez formularz reklamacyjny pod adresem: https://reklamacje.apcoapolska.pl/ lub listownie na adres: APCOA Parking Polska Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

Państwa reklamacje nie mogą być składane osobiście w siedzibie firmy ani telefonicznie.

Ile mam czasu na przesłanie reklamacji?

Korzystający z parkingu kwestionujący zasadność wystawienia wezwania może wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Ile czasu muszę czekać na odpowiedź?

Reklamacje rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń, w miarę możliwości w terminie do 30 dni. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zgłoszeń. Dokładamy wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi w najszybszym możliwym terminie.

Czy w sytuacji, w której składam reklamację muszę uiścić w ciągu 7 dni opłatę dodatkową?

Nie. Po wniesieniu reklamacji należy wstrzymać się z uiszczeniem opłaty dodatkowej do dnia uzyskania odpowiedzi. W razie uznania Państwa reklamacji  Opłata Dodatkowa jest anulowana. W przypadku decyzji odmownej Klient zostaje o tym fakcie poinformowany mailowo lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (w przypadku korespondencji pocztowej) i jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty Dodatkowej w ciągu 7 dni liczonych od dnia uzyskania odpowiedzi.

Jakie informacje powinna zawierać reklamacja?

Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: numer wezwania, data wystawienia wezwania, numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko, adres zamieszkania, załączniki oraz krótki opis powodu składania reklamacji.

Co mam zrobić, kiedy druk wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej zostanie zagubiony?

Jeżeli druk wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej zostanie zagubiony, opłatę należy wnieść na poniższy numer konta, w tytule przelewu podając numer rejestracyjny pojazdu: MBANK 12 11 40 10 10 0000 54 28 0000 10 04

 

 
 

Wszystkie nasze parkingi pozostają otwarte dla naszych klientów! Dostęp zbliżeniowy i automatyczne płatności elektroniczne są zapewniane w większości naszych lokalizacji za pośrednictwem naszej bezpłatnej aplikacji APCOA FLOW - nie trzeba wyciągać biletu ani płacić gotówką w automacie płatniczym.