Stanowisko APCOA w sprawie decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W związku z publikacją w dniu 20 kwietnia 2023 r. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) decyzji Prezesa UOKiK pragniemy poinformować, iż przedmiotowa decyzja jest nieprawomocna i jako firma złożyliśmy od niej odwołanie kierując sprawę na drogę postępowania sądowego. Podobnie nie jest wymagalna naliczona kara.

UOKiK prowadził postępowanie od października 2021 r. Badając szereg aspektów działalności APCOA, organ nie zdecydował się na postawienie zarzutów w zakresie sposobu organizacji parkingów, zasad ich działania, w tym naliczania opłat dodatkowych czy też oznakowania, a także sposobu rozstrzygania konkretnych spraw konsumentów. Co więcej, Prezes UOKiK przyznał w uzasadnieniu decyzji, że zakwestionowane ostatecznie w decyzji działania APCOA nie były umyślne. Uważamy też, że w wyniku stosowanych praktyk konsumenci nie ponieśli szkody.

Naszą działalność opieramy na uczciwych relacjach z klientami i dążymy do udoskonalania wysokich standardów prowadzonej przez nas działalności.

Warszawa, 21/04/2023

Apcoa GROUP

Początki firmy sięgają lat 40, kiedy to firma APCOA została założona w Stanach Zjednoczonych.

APCOA to skrót od Airport Parking Corporation of America. APCOA po raz pierwszy weszła na rynek Europejski w 1970 jako spółka córka zarządzająca parkingami w Niemczech i Austrii.

Fakty i Liczby

APCOA Parking Polska jest największą w Polsce firmą działającą w branży parkingowej.

Zostań naszym partnerem biznesowym

APCOA Parking Polska oferuje swoim kontrahentom zaawansowane produkty oraz pełną gamę wszechstronnych rozwiązań i usług.

Kariera

APCOA Parking Polska ma bardzo przejrzystą strukturę. Styl zarządzania oparty jest na uczciwości i współpracy. Pomysłowość, kreatywność i otwarty umysł są zawsze mile widziane.