"Posiłek za wysiłek"

/aktualnosci/ostatnie-aktualnosci/artykul/meals-for-front-line-employees-and-those-in-need0/

APCOA Parking wsparła finansowo Gdańską Fundację Rozwoju Gospodarczego ...

... poprzez realizację Programu " Posiłek za Wysiłek" polegającego na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków, napojów dla personelu medycznego oraz służb mundurowych działających na obszarze Miasta Gdańska zaangażowanych w zapobieganie, przeciwdziałanie i  zwalczanie istniejącej sytuacji kryzysowej ( związanej z pandemią wywołaną wirusem COVID-19),  a także dla osób starszych - m.in. pensjonariuszy dziennych domów pomocy, domów pomocy społecznej, klubów seniora, czy  schronisk dla bezdomnych.

Podsumowanie akcji znajduje się w poniższym linku:
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/posilekzawysilek-podczas-epidemii-10-tysiecy-obiadow-dla-medykow-i-seniorow,a,175275

Wróć
 
 

Wszystkie nasze parkingi pozostają otwarte dla naszych klientów! Dostęp zbliżeniowy i automatyczne płatności elektroniczne są zapewniane w większości naszych lokalizacji za pośrednictwem naszej bezpłatnej aplikacji APCOA FLOW - nie trzeba wyciągać biletu ani płacić gotówką w automacie płatniczym.