Z dniem 9 lutego 2024 roku zmianie uległa nazwa naszej spółki

/aktualnosci/ostatnie-aktualnosci/artykul/z-dniem-9-lutego-2024-roku-zmianie-ulegla-nazwa-naszej-spolki/

Niniejszym informujemy, iż z dniem 9 lutego 2024 roku zmianie uległa nazwa naszej spółki z dotychczasowej:


  
APCOA Parking Polska Sp. z o.o. 
  
na: 

APCOA Polska Sp. z o.o. 
  
Informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy firmy, wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów, adres siedziby, pozostają bez zmian. 
  
Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana nazwy spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów, czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań. Zmiana nazwy spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą spółkę umów oraz nie wymaga ich aneksowania. 
 

Wróć
 
 

Wszystkie nasze parkingi pozostają otwarte dla naszych klientów! Dostęp zbliżeniowy i automatyczne płatności elektroniczne są zapewniane w większości naszych lokalizacji za pośrednictwem naszej bezpłatnej aplikacji APCOA FLOW - nie trzeba wyciągać biletu ani płacić gotówką w automacie płatniczym.