Misja

 

MISJA FIRMY
Naszym celem jest pozycja wiodącego operatora parkingów w Europie. Chcemy, aby podmioty z nami współpracujące, wraz z naszymi pracownikami oraz inwestorami postrzegali nas jako partnera na którym można polegać. Naszym celem jest długofalowa współpraca z klientami, tworzenie lojalnej postawy wśród naszych pracowników na wszystkich szczeblach organizacji oraz zapewnienie stabilności finansowej w perspektywie długotrwałego wzrostu.

ZESPÓL
Chcemy, aby nasi pracownicy w swojej branży nie mieli sobie równych. Budujemy zespół, którego członkowie podzielają wartości leżące u podstaw APCOA, a mianowicie otwartość, uczciwość,  wiarygodność i ducha przedsiębiorczości.

KLIENCI
Chcemy, aby klienci zarządzanych przez nas parkingów cieszyli się najwyższej jakości usługami pod względem oferowanej czystości, wygody, bezpieczeństwa, przyjaznej obsługi oraz trwałości proponowanych rozwiązań. Jednocześnie dążymy do tego, by właściciele nieruchomości, na których zorganizowane są nasze parkingi, mogli osiągać jak najwyższe zyski, co jest możliwe dzięki naszej niekwestionowanej pozycji lidera w obszarze zarządzania kosztami operacyjnymi oraz dochodami z prowadzonych parkingów.

ROZWÓJ
Źródeł rozwoju na obecnych i nowych rynkach upatrujemy w ciągłej poprawie doskonałości operacyjnej oraz w ofercie rozwiązań ściśle dostosowanych do potrzeb naszych klientów. Chcemy stworzyć silną i przyjazną markę, stając się ważnym partnerem w realizacji potrzeb w obszarze mobilności, począwszy od handlu elektronicznego, systemów współużytkowania samochodów (car sharing), na pojazdach z napędem elektrycznym skończywszy.

 

Strategia

 

OPERATOR NA RYNKACH EUROPEJSKICH
Działając wyłącznie w charakterze operatora, naszym partnerom – władzom na szczeblach centralnym i samorządowym, inwestorom prywatnym i publicznym – oferujemy możliwość długoletniej współpracy w formie umów dzierżawy lub w formie umów o zarządzanie we wszystkich segmentach europejskiego rynku usług parkingowych.

KONCENTRACJA NA NASZYCH KLIENTACH
Naszych pracowników cechuje przyjazne nastawienie do klientów, wysoki poziom wewnętrznej motywacji i innowacyjność, która przejawia się w takich działaniach, jak wyszukiwanie samochodów czy też usługi w zakresie handlu elektronicznego. Nasi pracownicy z odpowiedzialnością podchodzą do kwestii zrównoważonego rozwoju, takich jak redukcja emisji CO2, oszczędne zużywanie energii, alternatywne źródła energii, współużytkowanie samochodów (car sharing) oraz wykorzystanie pojazdów z napędem elektrycznym. 

OPTYMALIZACJA USŁUG PARKINGOWYCH
Optymalizacja usług parkingowych dla klientów polega na inwestowaniu w najnowsze technologie, całodobowej obsłudze klienta oraz tworzeniu silnej marki, która zaspokaja potrzeby klientów w zakresie bezpieczeństwa, czystości i wygody. Przykład na to stanowią nasze nowoczesne i przyjazne dla klientów „Rozwiązania projektowe”. 

PRODUKTY PARKINGOWE DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB
Koncentrujemy się na „produktach parkingowych”, które wychodzą naprzeciw indywidualnym potrzebom zróżnicowanych grup klientów: osób parkujących incydentalnie, firm, mieszkańców osiedli z parkingami, osób odwiedzających, klientów firm, rodzin, osób podróżujących itp. Oferowane przez nas produkty łączymy z inteligentnymi modelami taryfowymi, które dostosowujemy do ściśle określonych wymogów klientów.

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA NAJLEPSZYCH PRAKTYK
Stanowimy siłę napędową dla międzynarodowej wymiany najlepszych praktyk. W swoim dążeniu do osiągnięcia najwyższego stopnia doskonałości wykorzystujemy doświadczenia europejskich ekspertów w tej dziedzinie. Jednocześnie w prowadzonej działalności korzystamy z efektów skali i stałej poprawy wydajności, czym dzielimy się  z naszymi kontrahentami.

 
 

Wszystkie nasze parkingi pozostają otwarte dla naszych klientów! Dostęp zbliżeniowy i automatyczne płatności elektroniczne są zapewniane w większości naszych lokalizacji za pośrednictwem naszej bezpłatnej aplikacji APCOA FLOW - nie trzeba wyciągać biletu ani płacić gotówką w automacie płatniczym.