Nowe kierownictwo wprowadzi APCOA w kolejną epokę wzrostu

/aktualnosci/ostatnie-aktualnosci/artykul/nowe-kierownictwo-wprowadzi-apcoa-w-kolejna-epoke-wzrostu/

Stuttgart, 1 marca 2016 r..— Grupa APCOA PARKING, która jest europejskim liderem w dziedzinie usług parkingowych, wybrała Philippe’a Op de Beecka (54 lata) na stanowisko nowego dyrektora generalnego. Z kolei z dniem 1 marca 2016 r. Steffen Bätjer (46 lat) obejmie funkcję dyrektora ds. finansowych.

 

  • Philippe Op de Beeck dołącza do przedsiębiorstwa jako dyrektor generalny z dniem 4 kwietnia
  • Steffen Bätjer dołącza do przedsiębiorstwa jako dyrektor ds. finansowych z dniem 1 mar
  • Dotychczasowy dyrektor generalny Ralf Bender będzie wspierał APCOA jako starszy doradca

Stuttgart, 1 marca 2016 r.. — Grupa APCOA PARKING, która jest europejskim liderem w dziedzinie usług parkingowych, wybrała Philippe’a Op de Beecka (54 lata) na stanowisko nowego dyrektora generalnego. Z kolei z dniem 1 marca 2016 r. Steffen Bätjer (46 lat) obejmie funkcję dyrektora ds. finansowych. Pan Op de Beeck, który przez 25 lat pracował w wielu spółkach działających na rynku europejskim i globalnym, dołączy do APCOA z dniem 4 kwietnia.

Nowy dyrektor generalny przechodzi do APCOA z międzynarodowej firmy cateringowej Compass Group. Przez ostatnie trzy lata sprawował w niej funkcję dyrektora zarządzającego grupy na obszar Azji i Pacyfiku, natomiast przed jej objęciem przez dwa lata pełnił taką samą rolę w odniesieniu do obszaru Europy. Wcześniej był on z kolei prezesem na obszar EMEA firmy Gategroup zajmującej się świadczeniem usług na rzecz branży lotniczej, a także starszym wiceprezesem Swisslog — producenta rozwiązań automatycznych. Oprócz tego zajmował również wyższe stanowiska kierownicze w Renault Credit International, Axus International, Hertz Rent a Car oraz Unilever. Pan Op de Beeck ma bogate doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami usługowymi oraz pozytywny bilans dokonań w zakresie stymulowania rentownego wzrostu w firmach usługowych poprzez wykorzystywanie pełnego potencjału skierowanej do klientów oferty.

Pan Bätjer przechodzi do APCOA z Techem, przedsiębiorstwa oferującego rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią, w którym przez ponad sześć lat pełnił funkcję dyrektora ds. finansowych. Przed przejściem do Techem zajmował on natomiast wyższe stanowiska w zakresie zarządzania finansami w WestLB i Universal Music. Swoją karierę rozpoczął zaś w firmie konsultingowej McKinsey&Co. Zdobyte przez niego w firmach usługowych doświadczenie oraz wyjątkowe umiejętności handlowe, strategiczne i analityczne stanowią dla APCOA idealną kombinację pozwalającą realizować priorytetowy plan wzrostu.

Tak wypowiedział się na ten temat Nick Buckles, przewodniczący komitetu doradczego APCOA: „Z wielką przyjemnością witamy w APCOA Philippe’a Op de Beecka i Steffena Bätjera. Philippe wielokrotnie potwierdził, że potrafi w wyjątkowy sposób zwiększać wydajność przedsiębiorstw, zapewniając przejrzystość strategiczną oraz realizując cele w zakresie komercjalizacji i skupiania się na potrzebach klienta, a przy tym egzekwując dyscyplinę w działaniu. Steffen ma bogate doświadczenie gdy chodzi o dążenie do doskonałości operacyjnej i przeprowadzanie działań związanych z przekształceniami w firmach usługowych. Jesteśmy przekonani, że ich kompetencje uzyskane w czołowych firmach usługowych pozwolą zapewnić, aby APCOA w dalszym ciągu była europejskim liderem branży i realizowała założone cele strategiczne”.

Philippe Op de Beeck powiedział: „Jestem zaszczycony, mogąc dołączyć do APCOA jako dyrektor generalny i dzielić się moim doświadczeniem z myślą o dalszym wzroście i umacnianiu pozycji przedsiębiorstwa. APCOA ma odpowiednie możliwości, aby wykorzystać nowe szanse. Jestem przekonany, że dysponujemy zespołem i zasobami, dzięki którym zdobędziemy kolejne przyczółki na najważniejszych rynkach europejskich. Cieszę się na współpracę z pracownikami APCOA i mam nadzieję, że razem uda nam się wprowadzić firmę na kolejny etap rozwoju”.

Pan Buckles dodał: „Dziękujemy ustępującemu dyrektorowi generalnemu Ralfowi Benderowi i dyrektorowi ds. finansowych Nicolasowi Reinhartowi — odegrali oni bardzo istotne role i wnieśli duży wkład w zapewnienie stabilności i osiągnięcie niezwykle pozytywnych wyników, które były udziałem APCOA w ubiegłym roku. Jesteśmy zadowoleni, że Ralf pozostanie z nami jako starszy doradca APCOA oraz że firma będzie w dalszym ciągu korzystała z jego doświadczenia. Nicolas będzie pracował w firmie do końca marca, co pozwoli zapewnić bezproblemowe przejście do nowego zespołu kierowniczego”.

Ralf Bender powiedział: „Po uwieńczonej sukcesem operacji dokapitalizowania APCOA w 2014 r. oraz zakończeniu procesu usprawnień operacyjnych, przekazuję Philippe’owi Op de Beeckowi stabilną organizację, która jest gotowa na dalszy wzrost. Przez ostatnie pięć i pół roku kierowałem naszą firmą, dzięki czemu jestem obecnie gotowy na podjęcie nowych wyzwań biznesowych. Jednocześnie będę miał przyjemność w dalszym ciągu wspierać APCOA jako starszy doradca”.

Od czasu przeprowadzenia restrukturyzacji w 2014 r. APCOA odnotowuje znaczący wzrost przychodów, rentowności i przepływów pieniężnych. W 2015 r. wynik EBITDA wzrósł o ok. 7% do poziomu w przybliżeniu 59 mln EUR, natomiast wynik EBIT wzrósł o 20% do poziomu ponad 35 mln EUR. Z końcem 2015 r. firma miała bardzo bezpieczne saldo gotówkowe przekraczające 50 mln EUR. "

Czytaj dalej

Grupa APCOA Parking odnotowała dodatni wynik na działalności za pierwsze dziewięć miesięcy 2015 r.

/aktualnosci/ostatnie-aktualnosci/artykul/grupa-apcoa-parking-odnotowala-dodatni-wynik-na-dzialalnosci-za-pierwsze-dziewiec-miesiecy-2015-r/

Stuttgart, 18 grudnia 2015 r. – Grupa APCOA Parking , wiodąca w Europie firma zajmująca się zarządzaniem parkingami, nadal odnotowuje pozytywne wyniki w 3 kwartale 2015 r.

 

"

  • Obroty Grupy sięgnęły 494,6 mln euro (poprzedni rok: 492,0 mln euro)
  • Zysk EBITDA wzrósł do 37,7 mln euro (poprzedni rok: 35,0 mln euro)
  • Zysk EBIT wzrósł do 15 mln euro (poprzedni rok: -7,2 mln euro)
  • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej zwiększyły się ponad dwukrotnie do 22,7 mln euro (poprzedni rok: 9,6 mln euro)
  • Strategia 2020 wprowadzona pomyślnie
  • Program poprawy efektywności napędza wzrost marży
  • APCOA promuje cyfryzację parkingu

Stuttgart, 18 grudnia 2015 r. – Grupa APCOA PARKING, wiodąca w Europie firma zajmująca się zarządzaniem parkingami, nadal odnotowuje pozytywne wyniki w 3 kwartale 2015 r. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2015 firma osiągnęła w Europie skonsolidowane obroty w wysokości 494,6 mln euro (poprzedni rok: 492,0 mln euro). Z tytułu dostaw usług parkingowych dla kontrahentów zewnętrznych Grupa uzyskała dodatkowe przychody zewnętrzne w wysokości 196,4 mln euro, które nie zostały uwzględnione w danych Grupy dotyczących sprzedaży. Łączne obroty grupy za pierwsze trzy kwartały roku obrotowego wyniosły 691,0 mln euro (poprzedni rok: 724,2 mln euro). Zysk EBITDA grupy (zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji) wzrósł do 37,7 mln euro (poprzedni rok: 35,0 mln euro) w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku obrotowego, co oznacza wzrost o 7,7% w porównaniu do roku poprzedniego. Marża zysku EBITDA firmy wzrosła do 7,6% (poprzedni rok: 7.1%). Zysk EBIT (zysk przed odliczeniem odsetek i podatku) osiągnął poziom 15,0 mln euro (poprzedni rok: -7,2 mln euro). Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej zwiększyły się ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, do 22,7 mln euro (poprzedni rok: 9,6 mln euro). „Energia, jaką poświęciliśmy w ostatnich miesiącach na rozwój naszej działalności i podniesienie naszej efektywności zaczyna się przynosić korzyści” powiedział Ralf Bender, Prezes Grupy APCOA PARKING. Wraz z końcem roku obrotowego APCOA wprowadziła nową strategię 2020, mającą na celu przyspieszenie wzrostu firmy. APCOA planuje zrealizować swoje ambitne cele poprzez inwestowanie w cyfryzację, rozwój nowych kierunków działalności, jak również zewnętrzną ekspansję w wyniku przejęć. Ponadto firma wdrożyła program poprawy efektywności, który już przyniósł pozytywne wyniki.

Wzrost obrotów w całej EuropieAPCOA osiągnęła wzrost na prawie wszystkich rynkach w Europie, na których jest obecna. Największy wzrost odnotowano w regionie Europy Południowej (Włochy, Hiszpania i Polska). Natomiast obroty wzrosły średnio o 6,3% do 39,0 mln euro (poprzedni rok: 36,7 mln euro) w porównaniu z rokiem poprzednim, zysk EBITDA wzrósł o 17,7% do 5,3 mln euro (poprzedni rok: 4,5 mln euro). W regionie Europy Środkowej (Niemcy, Austria, Belgia, Holandia i Szwajcaria) APCOA osiągnęła łączne przychody w wysokości 169,6 mln euro (poprzedni rok: 162,8 mln euro) co stanowi wzrost o 4,1% w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk EBITDA wzrósł o 18,1% do 19,6 mln euro (poprzedni rok: 16,6 mln euro). Obroty w wysokości 198,3 mln euro w regionie Europy Północnej (Dania, Szwecja i Norwegia) utrzymały się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim (poprzedni rok: 200,1 mln euro) chociaż zysk EBITDA dla regionu wzrósł o 7,7% do 15,3 mln euro (poprzedni rok: 14,2 mln euro). „Kroki, jakie podjęliśmy w celu poprawy wykorzystania przestrzeni w naszych obiektach parkingowych, w połączeniu z naszym programem poprawy dochodów, doprowadziły do ogólnego podniesienia wyników” powiedział Bender.

Dalszy rozwój monitoringu przestrzeni parkingowejFirmie udało się pozyskać nowe zlecenia zarówno na zarządzanie parkingami, jak i monitorowanie przestrzeni parkingowej. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku APCOA wygrała kontrakty na łącznie 498 nowych placówek w całej Europie. Dział Parkowania i Kontroli wykazał się szczególnie dużą dynamiką, pozyskując nowe kontrakty w 70 różnych lokalizacjach. „Jesteśmy świadkami znacznego wzrostu popytu w tym sektorze”, zauważył Bender. „Coraz więcej firm handlu detalicznego i właścicieli prywatnych nieruchomości chce mieć pewność, że ich parkingi są łatwo dostępne dla ich klientów, a nie zajęte przez nieupoważnione osoby.”

Cyfryzacja obiektów parkingowych zwiększa zadowolenie klientów i podnosi rentownośćW PARKWAY APCOA zaprezentowała cyfrowe rozwiązanie zwiększające zadowolenie klientów z parkowania i podnoszące rentowność obiektów parkingowych. Koncepcja nowej usługi oparta jest na platformie online z chipami RFID, które pozwalają kierowcom na bezdotykowy dostęp do parkingów. Płatności dokonywane są w formie elektronicznej, za pomocą karty kredytowej lub faktury. Platforma jest otwarta na partnerstwo z innymi operatorami obiektów parkingowych - publicznymi lub prywatnymi. „Chcemy nawiązać współpracę z właścicielami nieruchomości, władzami samorządowymi i operatorami parkingów, aby oferować naszym klientom możliwie największy wybór miejsc parkingowych oraz najwyższy poziom wygody i komfortu”, powiedział Bender. Pierwsze projekty pilotażowe są już realizowane w południowych Niemczech. W Mediolanie i Bolonii we Włoszech rozwijana jest tzw. usługa telepass. Transponder, wykorzystywany już przez kierowców przy opłacaniu za przejazd autostradą, umożliwia bezdotykowy i bezgotówkowy dostęp do korzystania z parkingów. System ten stanowi wkład APCOA w cyfryzację branży i oferuje kierowcom szybsze, łatwiejsze i bardziej wygodne parkowanie niż kiedykolwiek.

Perspektywy na przyszłośćRalf Bender pozytywnie ocenia działalność firmy w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku obrotowego: „Nasze dane finansowe i dotyczące działalności operacyjnej są coraz lepsze w kolejnych miesiącach roku. Spodziewamy się, że do końca roku osiągniemy wszystkie z naszych celów dotyczących przychodów i rentowności.”

Czytaj dalej

APCOA ofiarowuje 10 000 euro organizacji action medeor e.V.

/aktualnosci/ostatnie-aktualnosci/artykul/apcoa-ofiarowuje-10-000-euro-organizacji-action-medeor-ev/

Stuttgart, 30 listopada 2015 r. - Grupa APCOA PARKING przekazała łącznie 10 000 euro największej w Europie organizacji medycznej - action medeor e.V.

 

Zamiast kupować prezenty świąteczne dla swoich klientów i pracowników, APCOA wspiera tę organizację charytatywną oraz jej lokalnych partnerów, zapewniając dostawę leków i sprzętu medycznego do około 10.000 zakładów opieki zdrowotnej w 140 krajach na całym świecie.

Konkretnie, APCOA finansuje następną dostawę pomocy medycznych przez action medeor do północnego Iraku. Dzięki temu uchodźcy w tym regionie będą mieli dostęp do pilnie potrzebnych leków i sprzętu medycznego. W związku z ciężką sytuacją w tym regionie, wiele osób, w szczególności dzieci, cierpi z powodu problemów zdrowotnych. Leki dostarczane do placówek służby zdrowia w tym regionie to m.in. środki przeciwbólowe i antybiotyki.

Wraz z lekami wysyłany jest również sprzęt medyczny. „Nasza firma jest świadoma, że ciąży na niej odpowiedzialność społeczna. Wspierając action medeor e.V. pokazujemy, że wypełniamy nasz obowiązek w tym zakresie,” powiedział Ralf Bender, Prezes Grupy APCOA PARKING. „Ta darowizna jest naszym wkładem w zapewnienie, by pomoc była niesiona tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Dzięki niej ludzie z tego ogarniętego kryzysem regionu otrzymają pilnie potrzebną opiekę medyczną.

Czytaj dalej

APCOA Parking NA SHOPPING CENTER FORUM

/aktualnosci/ostatnie-aktualnosci/artykul/apcoa-parking-na-shopping-center-forum/

CENTRUM EXPO XXI, WARSZAWA 16/17.09.

Shopping Center Forum to najważniejsze spotkanie najemców z developerami, to wyjątkowa okazja do rozmów negocjacyjnych, do wymiany doświadczeń, poglądów.

Shopping Center Forum to najważniejsze spotkanie najemców z developerami, to wyjątkowa okazja do rozmów negocjacyjnych, do wymiany doświadczeń, poglądów, opinii oraz do podpisania konkretnych umów najmu. Podczas tegorocznej jesiennej edycji SCF zaprezentowało się 346 przedstawicieli najemców oraz 60 wystawców. Jak co roku APOCA Parking wzięła udział w tej prestiżowej imprezie. 

Czytaj dalej

 
 

Wszystkie nasze parkingi pozostają otwarte dla naszych klientów! Dostęp zbliżeniowy i automatyczne płatności elektroniczne są zapewniane w większości naszych lokalizacji za pośrednictwem naszej bezpłatnej aplikacji APCOA FLOW - nie trzeba wyciągać biletu ani płacić gotówką w automacie płatniczym.